Een nieuw model voor Energy Logistics

Real time visibility across your logistics supply chain
Video bekijken

Een nieuw model voor Energy Logistics

Real time visibility across your logistics supply chain
Video bekijken

Energy Logistics

Wij bieden onmisbare logistieke oplossingen die de norm bepalen op het gebied van veiligheid, kwaliteitscontrole, logistieke ondersteuning en aanverwante activiteiten.
Meer over ons

Toegevoegde waarde

Logistieke keten architecten

Net als een architect of luchtverkeersleider stelt Peterson zich op als een neutrale, transparante en onafhankelijke partij...

Verder lezen

Samenwerking & optimalisatie

Peterson heeft naam gemaakt met het bij elkaar brengen van partijen, denk aan het gedeeld gebruik van schepen.

Verder lezen

Samenwerkingsmogelijkheden

Succes is het resultaat van weten op welke punten je de strijd moet aangaan en op welke punten je moet samenwerken met elkaar.

Verder lezen

Datagestuurde oplossingen

De innovatieve oplossingen die de energiesector gebruikt om veilig en succesvol te kunnen werken, zijn nu beschikbaar voor de logistiek.

Verder lezen

Decommissioning

Het ontmantelen van installaties in de olie- en gasindustrie houdt niet alleen commerciële kansen in, maar ook grote technische risico's.

Verder lezen

Oplossingen voor rightsourcing

Peterson stelt zich altijd flexibel op en heeft een brede en diepe dienstverlening om de eisen en wensen van klanten in te vullen.

Verder lezen

Industrieoverschrijdende oplossingen

Oorspronkelijk gericht op de olie- en gasindustrie brengt Peterson zijn expertise op het gebied van wereldwijde logistiek nu naar andere sectoren, zoals stroomopwekking en hernieuwbare energie, meer in het bijzonder offshore windparken.

Verder lezen

Wij beogen 'operational excellence' en consistentie in onze dienstverlening, vanuit een streven naar commitment en responsiviteit.

Visie gaat verder dan de horizon

Wij willen onze klanten helpen in een markt die vraagt om meer technologie, meer flexibiliteit en meer oplossingen op maat. We doen dit door nieuwe technologie te gebruiken die de toeleveringsketen van de energiesector ingrijpend verandert. Onze applicaties maken datagestuurde beslissingen mogelijk die leiden tot een betere benutting van bedrijfsmiddelen, lagere bedrijfskosten, minder risico's en meer performance. Realtime toegang tot de data die u nodig hebt om de dingen te doen die u moet doen.
Verder lezen

eCargo

Het eerste systeem dat de werkzaamheden in de haven digitaliseert en daarmee transparanter en efficiënter maakt. eCargo biedt diverse voordelen, zoals realtime data en minder papieren formulieren, maar ook minder risico's dankzij betere communicatie. eCargo maakt operationele processen sneller, biedt meer inzicht, betere rapportage en assettracking, en verbetert de klantcommunicatie en -ervaring.

eHire

eHire is één compleet systeem voor alle gegevens van bedrijfsmiddelen die 'in huur' en 'uit huur' zijn, wat tot meer efficiëntie leidt in het verhuurproces. Enkele voordelen: snellere respons, meer nauwkeurige rapportage over verhuurde artikelen, realtime locatiegegevens, meer inzicht in kosten en centrale registratie van inspectiecertificaten.

Het internetsysteem kan worden geïntegreerd met de bestaande magazijnbeheersystemen van de klant of met onze magazijnbeheermodule. Zo hebt u altijd alle gegevens bij elkaar voor nauwkeurige analyses en beslissingen.

VOR

VOR is ontwikkeld om de transparantie, samenwerking en operationele efficiëntie te verbeteren in de logistieke keten van de energiesector. De doeltreffende tracking en het optimale beheer van bedrijfsmiddelen en activiteiten zorgen ervoor dat de kosten significant omlaag kunnen. VOR-technologie maakt intelligente, realtime track en trace mogelijk, wat betekent dat kostbare bedrijfsmiddelen of objecten perfect kunnen worden gevolgd in de hele keten.

De eenvoudige, search-driven interface met realtime dashboard faciliteert de proactieve, op samenwerking gerichte, datagestuurde besluitvorming door data uit verschillende bronnen samen te brengen in één wereldwijde 'source of truth'. 

 

ePro

ePro is ons elektronische inkoopsysteem. ePro is een complete oplossing voor bestellingen via online-catalogi en het aanvragen van losse offertes. Het systeem biedt klanten diverse voordelen, zoals onmiddellijke toegang tot gecontracteerde artikelen, realtime data (inclusief prijzen en levertijden) en minder inkoopaanvragen om te verwerken. We werken nauw met klanten samen om een systeem samen te stellen dat aansluit op hun behoeften en interne processen, en volledig wordt geïntegreerd met hun backoffice-systemen, resulterend in een naadloos P2P-proces dat optimale transactiekosten mogelijk maakt. 

AMLA

AMLA biedt olie- en gasmaatschappijen een kosteneffectieve oplossing voor onvoorzien transport over zee door het mogelijk te maken dat leden elkaars schepen en ruimte aan dek gebruiken, wat de kosten en milieu-impact beperkt houdt. Leden kunnen de beschikbaarheid van schepen onmiddellijk online nakijken en zien hoeveel ze kunnen besparen. De gewenste capaciteit kan vervolgens meteen worden gereserveerd.

Onze marktleidende software berekent per partner wat de kosten zijn en houdt daarbij rekening met de werkelijk gebruikte capaciteit en handlingtijd per offshore-installatie.

Group Companies

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy
OK