Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij willen een positieve impact hebben op de lokale gemeenschap waarin wij actief zijn. We doen dit met een MVO-programma dat ‘Dare to Care’ heet.

Peterson beschikt over uitstekende producten en diensten en kent het belang van goede relaties met de gemeenschap waarin we werken.

Ons MVO-programma ‘Dare to care’ maakt dit mogelijk. Het programma steunt op vier pijlers: klanten, medewerkers, milieu en gemeenschap. Elke pijler vertegenwoordigt een sociaal aspect van ons bedrijf dat we hoog moeten houden om onze kwaliteit te handhaven en sterk te blijven op de internationale markt.

De relatie met de klant is belangrijk voor ons. Wij willen méér bieden dan een standaardpakket. We onderzoeken de behoeften en uitdagingen van onze klanten en stellen alles in het werk om te helpen. Ook onze medewerkers helpen we zoveel mogelijk: door ze alle mogelijke ontwikkelingskansen te bieden en te waken over hun gezondheid.

Over het milieu waken we door zoveel mogelijk energie, water en grondstoffen te besparen. We willen onze wereldwijde footprint beperkt houden en doen dit door middel van een samenwerkingsconcept voor onze helikopters en bevoorradingsschepen, wat het brandstofverbruik aanzienlijk verlaagt. Persoonlijk contact blijft belangrijk, maar we proberen het aantal vluchten beperkt te houden door breder in te zetten op besprekingen via internet. We hebben concrete doelen gesteld om ons energieverbruik te drukken. 

Verder vinden wij het belangrijk om in contact te staan met de mensen in de gemeenschap waarin we actief zijn. We ondersteunen dan ook diverse gemeenschapsprojecten over de hele wereld. 

Niet alle bedrijven kunnen van zichzelf zeggen dat ze sociaal betrokken zijn. Maar wij zijn ook niet zoals alle bedrijven. We zijn Peterson en bij ons staat alles in het teken van 'dare to care'!

MVO

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy