Veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit (HSEQ)

Veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit zijn bij ons zeer belangrijk. Deze kernwaarden zijn de basis van het Peterson Business Management System.

De HSEQ-systemen van Peterson gaan uit van de strengste normen.

Wij bieden de middelen om te zorgen voor een doeltreffende en efficiënte werkomgeving.

Veiligheid en gezondheid

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers is onze primaire focus en wij raden iedereen binnen Peterson aan om op dit vlak goed te kijken naar de eigen verantwoordelijkheid. Onveilig gedrag en onveilige omstandigheden worden gemeld via ons speciale incidentensysteem (Innovate), waarna maatregelen worden genomen.

Kwaliteit

Kwaliteitsborging is de basis van ons bedrijf en heeft een impact op alles wat we doen. Als servicebedrijf staat aandacht voor de klant, en diens tevredenheid, bij ons centraal. Ons beleid en onze normen en processen weerspiegelen dit.

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk aspect van al onze activiteiten. Of we nu werken in een haven met ISPS-certificering (International Ship and Port Facility Security) of waken over de goederen van onze klanten in magazijn- en opslagfaciliteiten, het bieden van veiligheid en bescherming is een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening.

Milieu

Peterson stelt alles in het werk om het milieu te beschermen, onder meer door onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken.

HSEQ

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy