Het leven bij Peterson

Wij kijken naar de lange termijn, ook voor onze mensen en de investering in hun opleiding en ontwikkeling. Mensen met ambitie, mensen die uit zichzelf op zoek gaan naar nieuwe kansen binnen de organisatie, krijgen bij ons alle steun. We verwachten van al onze medewerkers dat ze mentor zijn voor hun collega's en dat ze hun kennis en ervaring delen. Mensen die boven zichzelf uit willen stijgen, krijgen bij ons alle steun.

Onze waarden en gedragsregels helpen ons vorm te geven aan ons dagelijkse werk. Bij Peterson noemen we dit TRUST (vertrouwen). TRUST bepaalt onze waarden en gedragsregels en vormt de basis voor alle aspecten van onze werkrelaties: de relatie met collega's bij Peterson, maar ook met onze aandeelhouders, klanten, partners, leveranciers, concurrenten en de maatschappij in haar geheel. TRUST geldt voor alle medewerkers van Peterson. TRUST definieert onze manier van denken, werken en handelen en leidt tot consistentie in ons doen en laten. Bij de selectie en evaluatie van onze medewerkers, en bij het bepalen van hun opleidingsbehoeften, gaan we altijd uit van deze specifieke gedragsregels.

"Wanneer wij correct handelen, zullen onze klanten ons vertrouwen en waarderen, en kunnen we allemaal trots zijn op het bedrijf waarvoor we werken"

Erwin A. Kooij, CEO - Offshore Group

Wij zijn een familiebedrijf dat familiewaarden hoog in het vaandel draagt. We bieden traineeships en zetten ons in voor de gemeenschap. We hebben een sterke focus op het ontwikkelen van lokale activiteiten met lokale mensen. Wanneer wij een nieuwe regio betreden, streven we altijd naar groei op de lange termijn.

Wij hebben kantoren over de hele wereld, wat tal van kansen biedt voor mensen die willen reizen.

Onze Peterson Academy biedt stageplaatsen van een jaar aan mensen die net afgestudeerd zijn. Via zo'n stage krijgen ze een uniek inzicht in de manier van werken in een internationale omgeving. Wat ze doen, wordt afgestemd op hun achtergrond en interesses en de internationale werkervaring die ze misschien al hebben.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy