Brandstof

Als logistieke dienstverlener heeft Peterson langlopende contracten met verschillende klanten. Wij bieden alle mogelijke haven-, magazijn- en transportdiensten en leveren gasolie (MGO) aan schepen en (als energiebron) aan offshore-installaties.
De dienstverlening van Peterson op het gebied van brandstof steunt op een strategisch partnerschap met de GEOS Group. Dankzij deze betrouwbare partner heeft Peterson volledige control over de kosten en de dienstverlening op zich, en kunnen we onze klanten uiterst scherpe prijzen aanbieden voor het brandstofvervoer naar hun faciliteiten. GEOS levert de brandstof rechtstreeks vanuit hun Britse raffinaderij aan alle internationale locaties van Peterson. Voor onze klanten resulteert dit in:

  • Product afkomstig uit één bron, niet gemend met andere producten
  • Gegarandeerde specificaties en kwaliteit, met monsternemingen en tests in de hele keten
  • Volledige controle over al het transport van raffinaderij naar brandstoffaciliteiten
  • Samenwerking over alle logistieke locaties heen, voor een consistent aanbod en beheer van alle brandstof
  • Maximaal beschikbare marktinformatie (rapporten, transparante prijsontwikkeling gedurende het jaar)
  • Prijzen op basis van Platts FOB (Free on Board), niet CIF (Carriage, Insurance and Freight); aangezien GEOS controle heeft over het brandstoftransport zelf, ligt de startprijs al lager
  • Mogelijkheid om niet alleen te werken op basis van een maandelijks prijsgemiddelde (waardoor de dagelijkse schommelingen van de oliemarkt wegvallen), maar ook op dag- of weekbasis, afhankelijk van de behoeften van de klant
  • Mogelijkheid om met vaste prijzen te werken, waardoor de huidige lage prijzen kunnen worden vastgelegd voor de toekomst
  • Wij leveren jaarlijks meer dan 250.000 ton gasolie (MGO) en dit cijfer blijft stijgen

Onze gebruikers zien de voordelen van onze one-stop-shop: een plaats waar ze hun volledige logistiek laten verzorgen en tegelijk gasolie laden, alles op dezelfde locatie. 

Gasoliecapaciteit en pompvermogen

   
         

Haven

Kade/aanlegplaats

Aantal aanlegplaatsen bij tankstation

Opslagcapaciteit

Pompvermogen (per uur)

Lerwick

Greenhead Base

7

10.530 m3

120 m3

Holmsgarth

4

80 m3

Point of Scatland

2

90 m3

Scalloway

2

526 m3

70 m3

Aberdeen

Pocra Base

3

5.700 m3

130 m3

Clipper Quay

1

120 m3

Duthies

2

120 m3

Waterloo Quay

5

120 m3

Heysham

North Quay

1

5.150 m3

100 m3

South Quay

2

100 m3

Great Yarmouth

Berth 7A

1

1.400 m3

100 m3

Blyth

Bates Terminal

2

15.000 m3

120 m3

Den Helder

Paleiskade

7

Levering per schip

100 m3

         

Totaal

 

39

38.306 m3

 

Onze horizon verbreden

Onlangs heeft Peterson zijn dienstverlening uitgebreid door de terminals van Aberdeen, Lerwick en Great Yarmouth te voorzien van faciliteiten voor tankwagens.

Hiermee kunnen we, in combinatie met onze brandstoftankers, brandstof leveren aan veel meer ligplaatsen en havens in het Verenigd Koninkrijk.

Initiatieven voor alternatieve brandstoffen

In het kader van ons continue streven naar verlaging van onze milieu-impact nemen we actief deel aan projecten om schonere, alternatieve brandstoffen te gebruiken op onze locaties.

Momenteel nemen we deel aan een haalbaarheidsonderzoek naar schonere brandstoffen zoals methanol, LNG (Liquefied Natural Gas), GTL (Gas-to-Liquid) en biobrandstof. Met dit onderzoek wordt gekeken naar mogelijkheden om de impact te beperken die Peterson en partners hebben op de luchtkwaliteit.

Fuel

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy