Douaneformaliteiten

In Nederland is Peterson al geautoriseerd marktdeelnemer oftewel Authorised Economic Operator (AEO) sinds 2012. De AEO-status wil zeggen dat Peterson een vertrouwde partner is van de Europese douaneautoriteiten en dit houdt bepaalde voordelen in voor onze klanten, bijvoorbeeld minder fysieke en administratieve controles. Het certificaat garandeert dat Peterson de douanevoorschriften naleeft en dat uw goederen ongehinderd de grens overgaan.

Andere diensten omtrent douanezaken:

  • Import
  • Export
  • Douane-entrepot
  • Actieve en passieve veredeling
  • In- en uitklaren van schepen
  • Fiscale vertegenwoordiging

Customs formalities
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy