Geïntegreerde maritieme dienstverlening

Peterson biedt de meest uiteenlopende ondersteunende diensten op het water conform OCIMF (OVID), IMCA (CMID), IMO en MSF. Bovendien kunnen we onze diensten heel specifiek afstemmen op de behoeften van afzonderlijke klanten. Tot onze klanten behoren olie- en gasmaatschappijen, rederijen en onafhankelijke bevrachters.

Wij zijn in staat om audits te houden van bedrijven en schepen volgens de ISM-code, ISO 9001 en de ISPS-code. Andere vormen van dienstverlening zijn inspectie van Bridge Team Management-, Safety Management- en Tank Cleaning-activiteiten (BTMA, SMAT en TCI).

De deskundige teams van Peterson kunnen de veiligheid op het water sterk verbeteren door middel van regelmatige controles, inspecties en audits van alle mogelijke soorten offshore ondersteuningsschepen en basisfaciliteiten.

Zij kunnen vanuit hun grote ervaring in de maritieme, offshore en technische sector ook helpen met de volgende DP-diensten:
 • DP FMEA voor nieuwe en omgebouwde schepen
 • Jaarlijkse DP-tests
 • FMEA-review
 • DP-incidentonderzoek
Wij hebben in onze teams varend personeel en onafhankelijke consultants. Samen hebben zij alle professionele expertise voor zaken als:
 • Verplaatsing van drijvende boorplatforms
 • Sleepdiensten
 • FPSO-activiteiten zoals installatie, aansluiten, losmaken en verwijderen van locatie, toezicht op onderzeese interventies enzovoort
 • AHTS-schepen
 • Toezicht op jaarlijkse DP-tests
 • Heavy-lift, load-outs en offshore constructies
 • Onderzoek van ongevallen en incidenten op zee
 • Coaching met betrekking tot veiligheid op zee

Als toonaangevende naam op het gebied van het gemeenschappelijk gebruik van schepen faciliteert Peterson de Aberdeen Marine Logistics Alliance (AMLA). Deze alliantie heeft meer dan dertig leden, die zoveel mogelijk elkaars schepen en ruimte aan dek gebruiken.

Voor de nieuwe CNNS vessel pool in de centrale en noordelijke Noordzee is Peterson verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden vanuit Aberdeen. De nieuwe pool omvat in eerste instantie vier olie- en gasmaatschappijen met vijf installaties en één groot platformbevoorradingsschip (PSV).

Peterson staat tevens in voor 24/7 maritieme en logistieke coördinatiediensten voor Shell en Taqa, en heeft eigen varend personeel om speciale ondersteuning te kunnen bieden aan Shell UK en de SNS Pool in Den Helder.

Peterson volgt de nationale en internationale wet- en regelgeving en trends op de voet. Om dit mogelijk te maken leggen we een uitgebreide bibliotheek aan en zijn we lid van de International Marine Contractors Association (IMCA) en het Marine Safety Forum (MSF).

Integrated Marine Services

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy