Levering van chemicaliën

Peterson Chemicals is een bekende dienstverlener voor de energiesector en staat in voor de aanvoer en levering van chemicaliën voor gebruik tijdens de productie, zoals methanol, methanolmengsels, ethlyleenglycol en andere veelgebruikte chemische stoffen, naast diesel en vliegtuigbrandstof (Jet A-1).


Onze dienstverlening op het gebied van de aanvoer van chemische stoffen voor de industrie omvat:


Mobiele offshore transporttanks
 • Mobiele brandstoftanks voor Jet A-1
 • Multi-purpose mobiele chemische tanks
 • Mobiele tanks voor vloeibare afvalstoffen
Voorraadbeheer
 • Handhaving van contracten voor (hoogwaardige) producten met erkende leveranciers
 • Zorgen voor genoeg voorraad
 • Terughalen van overgebleven voorraad, op verzoek van klant
 • Onderhoud en certificering van opslagfaciliteiten volgens meest recente voorschriften
 • Innovatieve softwaretool voor planning en voorraadbeheer

Beheer van productkwaliteit

 • Monsterneming voor referentiedoeleinden en kwaliteitscontrole
 • Leveranciersaudits
 • Pre-shipment-inspecties
 • Verzegeling
 • Bewaren van analysecertificaten
 • Exclusief gebruik van betrouwbare toeleveranciers
 • Uitgebreide werkinstructies en procedures volgens de meest recente richtlijnen en voorschriften
 • Dagelijkse controle en monsterneming (JIG)

Documentatie

 Wij kunnen instaan voor diverse algemene, leverings- en/of transportdocumenten, zoals:

 • IMO-verklaringen
 • Checklists voor vracht conform Nogepa-regels
 • Testcertificaten
 • Aviation Tank Filling Records (ATFR)
 • Lijsten met inhoud volgens douanewetboek van de Unie
 • Douanepapieren
 • Analysecertificaten
 • Veiligheidsinformatiebladen (MSDS)
 • Technische informatiebladen (TDS)
 • Certificeringsoverzichten, verhuurde objecten
 • Statistieken, volgens behoeften van klant

Markering en etikettering

 • Voorzieningen om labels te ontwerpen en printen op verzoek van klant
 • Markering en etikettering voor laadeenheden, volgens IMDG-code en/of ADR-wetgeving

Arbeid

 • Toezicht op ervaren en goed opgeleide medewerkers
 • Operationele arbeid (kosten)
 • Planning (kosten)
 • Administratieve arbeid (kosten)
 • 24/7/365 beschikbaarheid van faciliteiten en personeel bij noodgevallen
 • Regelmatige in- en externe audits
 • Regelmatige evaluatie van interne werkinstructies, procedures en andere relevante documentatie

Training

Diverse veiligheidscursussen en opleidingen m.b.t. wet- en regelgeving

 • Veiligheidsadviseurs voor gevaarlijke stoffen
 • IMDG/ADR (verplicht)
 • VCA (verplicht)
 • Afvalbeheer
 • Gevaarlijke stoffen
 • Heftrucks
 • ATEX
 • AED, BHV, EHBO
 • Brandweer
 • Vliegtuigbrandstof
 • Onderzoek op basis van Top-Set-methode
 • Transport
 • Documentatie
 • Werkvergunningen

Faciliteiten en installaties

 Onderhoud en certificering van installaties, bijvoorbeeld:

 • Jet A-1-installatie
 • Methanolinstallatie
 • Ondergrondse opslag van Jet A-1-brandstof en methanol
 • Opslag van glycol en soortgelijke producten
 • Reinigingsfaciliteiten
 • Afvalfaciliteiten voor afgekeurde Jet A-1-brandstof
 • Heftrucks
 • Laadpunt voor methanol (stationair bevoorradingsschip)
 • Onderhoud en certificering van (EX) materiaal en gereedschap
 • Testruimte voor vliegtuigbrandstof (Jet A-1)
 • Bewaring van monsters voor referentiedoeleinden

Certificering

 • VIHB
 • FPAL
 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2015
 • ISO 50001
 • SCC* 2008/5.1
 • OHSAS 18001:2007
 • Vergunning provincie Noord-Holland
 • KIWA (installatie)
 • Beveiliging en veiligheid van geautoriseerde marktdeelnemers (AEO)
Safety tank
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy