Voorwaarden Peterson Chemicals B.V.

Op onze activiteiten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden bevatten specifieke bepalingen om onze aansprakelijkheid in bepaalde omstandigheden uit te sluiten of te beperken.

Laden en lossen (ook bunkeren) van schepen

Rotterdam Stevedoring Conditions RHB (Engels, 12 augustus 1976)
Rotterdamse stuwadoorscondities RHB (Nederlands, 12 augustus 1976)

Expeditie, lossen van vrachtwagens, inslag, overslag, uitslag, laden van vrachtwagens, douane- en andere officiële formaliteiten, regelen van transport, tests, inspectie, certificering en andere activiteiten hiermee verband houdend

Dutch Forwarding conditions FENEX (Engels, 1 juli 2004)
Nederlandse expeditievoorwaarden FENEX (Nederlands, 1 juli 2004)
Niederländische Speditionsbedingungen FENEX (Duits, 1 juli 2004)
Conditions des Transitaires Néerlandais FENEX (Frans, 1 juli 2004)

General Purchasing Conditions

General Purchasing Conditions (Engels, 13 september 2016)


Alle voorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden door op de link te klikken.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy