Voorwaarden Peterson (United Kingdom) Ltd

Op onze activiteiten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden bevatten specifieke bepalingen om onze aansprakelijkheid in bepaalde omstandigheden uit te sluiten of te beperken.

De voorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden door op de link te klikken.