Industrieoverschrijdende oplossingen

Ons succes is gebaseerd op onze bereidheid de klant te ondersteunen in al zijn (continu veranderende) behoeften. De internationale logistieke ervaring die is opgebouwd in de olie- en gasindustrie wil Peterson nu gaan toepassen in de bredere (duurzame) energiesector , met name offshore windparken en stroomopwekking. Via ons uitgestrekte netwerk bieden wij geïntegreerde logistiek en onderhoudsondersteuning vanuit diverse strategische locaties.

 

 

Wij weten dat het bij hernieuwbare energie moeilijk is om betrouwbare voorspellingen te doen met betrekking tot bijvoorbeeld de onderhoudskosten. De behoefte aan meer controle is groot. Met Wind Energy Link bieden wij een Asset Management Control-systeem en geïntegreerd model voor alle gegevens die nodig zijn voor het beheer en de aansturing van onderhoudswerkzaamheden.

Onze dienstverlening voor elektriciteitscentrales omvat logistiek, beveiliging en beheer van distributiecentra, maar ook Delivery Management System-software. Wij houden het verkeer naar en op uw locaties beperkt en verbeteren de logistieke efficiëntie.

Mede dankzij onze gespecialiseerde inkooponderneming, 80:20 Procurement Services, en het eigen wervings- en selectiebureau van Peterson kunnen wij nu een groter deel van de energiesector helpen. Dit is innovatie van Peterson op zijn best.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy