Logistieke keten architecten

U kunt ons zien als een soort luchtverkeersleider, die honderden vliegtuigen tegelijk, in 3D, in goede banen leidt. Of als een architect, die mogelijkheden uitdenkt binnen bepaalde grenzen. Hoe dan ook, bij Peterson draait het altijd om het zien van 'the big picture' én de details, tegelijk.

Met onze strategische expertise en tactische systemen en processen helpen wij organisaties zoals u bij hun behoeften. Onze dienstverlening gaat van systeembreed beheer van de hele logistieke keten tot het beheer van afzonderlijke logistieke functies. En als u dat wilt, regelen wij desgewenst het transport van maar één bijzondere lading voor u.

Net als een architect of luchtverkeersleider stelt Peterson zich op als een neutrale, transparante en onafhankelijke partij. Peterson geniet het vertrouwen van iedereen, wat het mogelijk maakt om bedrijven in de hele toeleveringsketen nauw met elkaar te laten samenwerken als één geïntegreerd geheel. Peterson staat in het midden en waakt erover dat uw volledige logistiek vlekkeloos draait.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy