Samenwerking & optimalisatie

Peterson heeft naam gemaakt met het bij elkaar brengen van partijen, denk aan het gedeeld gebruik van schepen. Op strategisch niveau maken de ambitie en schaal van Peterson het mogelijk om te komen tot compleet nieuwe vormen van optimalisatie, waarbij nieuwe concepten worden ontwikkeld in nauw overleg met de betrokkenen, zoals eigenaren van schepen of andere bedrijfsmiddelen.

Naast het werk dat we van oudsher doen voor wereldwijde operatoren, werken we nu ook samen met partijen als Port Cameron in Louisiana. Zo heeft Peterson een optie op het huren van 110 duizend vierkante meter in het Port Cameron Logistics Centre. Verder worden wij daar havenbeheerder. Dit betekent dat Peterson zal instaan voor de operationele ondersteuning en het beheer van de haven, inclusief ondersteuning van de strategische ontwikkeling van Port Cameron.

Grondige kennis van de processen en systemen voor het optimaliseren van de activiteiten in een haven en andere logistieke processen maken van Peterson strategische partner voor grote projecten, zeker nu de hele industrie op zoek gaat naar manieren om de efficiëntie te verhogen en de kosten te drukken.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy