Sağlık, güvenlik, çevre ve kalite

Sağlık, güvenlik, kalite ve çevresel hususlar işimizin diğer önemli unsurları ile eşit yer tutar. Bu ana değerler, Peterson İş Yönetimi Sisteminin temelini oluşturur.

Peterson; güvenlik, kalite yönetimi, emniyet ve çevre sistemlerinde sertifikasyon için en yüksek endüstri standartlarında çalışır.

Etkin ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak için tüm önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla kaynaklar sağlıyoruz.

Sağlık ve emniyet

Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği birincil önceliğimizdir ve Peterson'daki her çalışanı buna yönelik kişisel sorumluluk almaya teşvik ederiz. Tehlikeli davranışlar ve koşullar Innovate adlı olay raporlama sistemimiz aracılığıyla raporlanır ve sorumlu bir şekilde ele alınır.

Kalite

Kalite güvencesi işimizin temelidir ve attığımız her adımı etkiler. Bir hizmet şirketi olarak müşteri odaklılığı ve müşteri memnuniyetini sağlamak birincil önceliğimizdir. Bunları destekleyen politikalarımız, standartlarımız ve süreçlerimiz bu önceliğe ulaşmamız için tasarlanmıştır.

Güvenlik

Güvenlik, tüm operasyonlarımız için önemli bir unsurdur. İster Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenliği'ne (ISPS) uyan bir liman tesisinde çalışalım ister müşterilerimizin malzemelerinin ve varlıklarının emanetçisi olarak depo ve depolama tesisleri işletelim, bunları korumak, sağladığımız hizmetlerin temel unsurudur.

Çevre

Peterson, doğal çevremizi korumaya bağlıdır ve karbon ayak izimizi ve diğer çevresel etkilerimizi mümkün olduğunca azaltmaya çabalarız.

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy