Değerlerimiz

Altı değerimiz, şirketimizin karakterini oluşturan önemli davranışlarla desteklenir. Değerlerimiz bizi birbirimize bağlar ve her birimiz, değerlerimize göre hareket etme ve davranma sorumluluğunu taşırız.

Kişisel Sorumluluk

Eylemlerimizin sorumluluğunu almak, verdiğimiz sözü tutmak ve güvenliği sağlamak gibi attığımız her adımın merkezini oluşturur.

Ortaklık kazanma

Sadakate, müşterilerimizin, tedarikçilerin ve iş arkadaşlarımızın fikirlerine, karşılıklı saygıyla hareket etmeye ve birlikte başarıya ulaşmak için uzlaşmaya değer veriyoruz.

Çalışanları geliştirme

Geleneğimiz, kurumumuz genelinde yeni fırsatlar peşinde koşanları yönlendirmek ve hırslı kişileri desteklemektir.

Hizmet odaklılık

Bağlılık ve duyarlılığa odaklanarak operasyonel mükemmellik ve istikrarlı hizmet sağlamayı amaçlıyoruz.

Yenilikçi Düşünme

Daha fazla teknoloji, esneklik ve özel çözümler talep eden bir piyasada müşterilerimizi desteklemek için devamlı yeni yollar arıyoruz.

Uzun vadeli öngörüler

Rolümüzün, Peterson'ın zaman içindeki itibarına sağlayacağı katkının tamamen farkında olarak iki-üç aylık dönemleri değil, bir aile gibi nesilleri düşünüyoruz.

Sağlam Güven

Peterson olarak buna GÜVEN diyoruz. GÜVEN, değerlerimizi ve davranışlarımızı belirler ve diğer Peterson çalışanları, paydaşlar, müşteriler, ortaklar, tedarikçiler, rakipler ve daha geniş toplum ile aramızdaki çalışma ilişkilerinin her yönden temelini oluşturur.

"GÜVEN, her Peterson çalışanı için geçerlidir ve istikrarlı bir hizmet sağlamak için düşünme, çalışma ve hareket etme şeklimizi tanımlar. Tüm çalışanlarımız davranış kurallarımıza göre değerlendirilerek işe alınır, takdir edilir ve eğitilir."

Murdo MacIver, Yönetim Kurulu Başkanı - Offshore Group

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy