Sektörler arası çözümler

Başarımız, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına ayak uydurma ve bunları karşılama isteğimize dayanır. Başlangıçta petrol ve gaza odaklanan Peterson, artık küresel lojistik uzmanlığını, özellikle kıyı ötesi rüzgarları gibi yenilenebilir enerji pazarından enerji üretimine kadar endüstride daha kapsamlı olarak sunmaktadır. Kapsamlı ağımız ile çok sayıda stratejik bölgeden entegre lojistik ve bakım desteği sunuyoruz.

 

 

Yenilenebilir enerji sektöründeki şirketlerin, öne çıkmak için daha büyük bir kontrol ihtiyacı ile operasyonlar ve bakım maliyetlerini tahmin etme hususunda zorluklarla karşılaştıklarını biliyoruz. Rüzgar Enerjisi Bağlantısı varlık yönetimi kontrol sistemimizi kullanan entegre modelimiz, operasyonları ve bakım desteğini etkin bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek için gerekli bilgileri sağlar.

Elektrik santrali operatörlerimiz için hizmetlerimiz; lojistik, güvenlik ve dağıtım merkezi yönetiminin yanı sıra sahadaki trafik akışını azaltan bir hizmet yönetim sistemi yazılımı sağlamayı ve sonuç olarak tüm tedarik zinciri verimliliğini iyileştirmeye yardımcı olmayı kapsar.

80:20 Procurement Services ve kendi personel işe alım ofisimiz ile birlikte Peterson enerji endüstrisini daha kapsamlı olarak desteklemek için sunduğu hizmetleri artırmıştır. Bu, "Peterson'ın kanıtlanmış" yeniliğidir.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy