Hizmetten Çıkarma

Petrol ve gaz varlıklarını servisten çıkarma yüksek düzeylerde ticari fırsat ve teknik risk sunar. Fazla varlıkları güvenli bir şekilde bertaraf etme, bilmediğiniz hususlara ilişkin öğrenme zorluklarını ele almak konusunda derin bir bilgi birikimi ve uzmanlık gerektirir.

Bu noktada, güvenilir uzmanlarımızla ortaklık etmek büyük anlam ifade eder. Genellikle uzman ortağımız Veolia ile iş birliği içinde çalışarak kıyı ötesi petrol ve gaz altyapısına yönelik etkin, uygun maliyetli kıyı imha hizmetleri sunuyoruz.

Veolia - Peterson
Lerwick, Shetland, Lutelandet, Great Yarmouth bölgelerinde stratejik olarak konumlanmış tesislerimizden hem İngiltere hem de Norveç Kuzey Denizi varlıklarını kapsayacak şekilde ters kurulum, mavna boşaltma ve deniz dibi ekipman hizmetleri alanında doğrudan ve uygun bir uzmanlığa sahibiz. Dales Voe'de beklediğimiz daha fazla büyüme ile beraber hizmetlerimiz, tek bir kaldırmaya imkan verecek şekilde genişleyecektir. Lojistik, teknik ve coğrafi olarak Peterson, altyapının taşınması ve imha edilmesi ile ilgili maliyetleri en aza indirmede ve riskleri yönetmede müşterilerimize yardımcı olmak için mükemmel konumuyla Kuzey Denizi servisten çıkarma sürecini üstlenir.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy