Yenilenebilir enerji

Yenilenebilir enerji, dünya genelindeki artan enerji ihtiyacını karşılamak için gereklidir.

Büyük oranda düzenlenmiş petrol ve gaz endüstrisinde çalışarak kazandığımız lojistik tecrübemizi ve güvenlik standartlarını enerji sektörünün diğer alanlarına başarılı bir şekilde aktarıyoruz.

Kapsamlı ağımız ile stratejik bölgelerden kıyı ötesi rüzgar için entegre lojistik ve bakım desteği sunuyoruz. Kıyı ötesi rüzgar varlıklarınızın kurulumundan operasyon ve bakım aşamasına kadar Peterson'ın sağlayacağı hizmete güvenin. Hizmetlerimiz, her aşamada ortaklara, müşterilere ve yatırımcılara fayda sağlayacak şekilde tüm enerji yaşam döngüsünü kapsar.


Kıyı Ötesi Rüzgar

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy