Gümrük Formaliteleri

Peterson 2012 yılından bu yana Hollanda'da Yetkili bir Ekonomik Operatör (Authorised Economic Operator) olarak faaliyet göstermektedir. AEO statüsü, Peterson'ın Avrupa Gümrük Yetkililerinin güvenilir bir ortağı olduğu ve dolayısıyla daha az fiziksel ve idari gözetime tabi olma gibi avantajlar elde ettiği anlamına gelir. Bu sertifika yalnızca gümrük uygunluğunu garantilemekle kalmayıp aynı zamanda mallarınızın Peterson tarafından uluslararası sınırlardan sorunsuzca taşınmasını da sağlar.

Diğer gümrük hizmetleri:

  • İthalat
  • İhracat
  • Gümrük Antreposu
  • Dahilde ve Hariçte İşleme
  • Dahilde ve Hariçte Gemi Gümrüklemesi
  • Mali Temsil

Customs formalities