Tedarik Üssü Operasyonları

Tedarik üssü operasyonlarının sizinle başladığına inanıyoruz. İster sizin sahanızdan çıksın ister tedarikçinin sahasından çıksın, kargonuzun hareket noktası tedarik zinciri yönetimimizin ilk aşamasıdır.

Bu aşamadan tedarik üssümüze, sevkiyat öncesi gözetimlere geçip nihayetinde yükünüzü, varış limanına gidecek gemiye yüklüyoruz.

Bu süreçte optimum verim sağlamak için kurum içinde geliştirilmiş uzman bir yazılım kullanarak gemi kaptanıyla birlikte bir güverte planı oluşturulur. Özel olarak geliştirilen bu yazılım, yüklemenin sanal olarak görülebilmesine imkan sağlar ve tehlikeli malların ayrıştırılmasına yönelik olarak Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) koruma bölgelerini gösterir. Böylece gerçek yükleme sürecinde olası hoş olmayan, zaman kaybettirici sürprizler minimum seviyeye indirgenmiş olur.

Gelen yük, boşaltılıp müşteri sahasına veya tedarikçiye gönderilmeden önce sızıntı ve diğer olası tehlikeli durumlar açısından incelenir. Tedarik üssü faaliyetleri hem çalışanlar hem de çevre için yüksek seviyede risk taşır.

Bu anlamda iyi eğitim almış profesyonel uzmanlardan oluşan çalışanlarımız dikkatlice denetlenir ve ayrıca tüm beklenmedik durumların yönetilmesi için uygulamada olan yönetim sistemlerinden yararlanılır. Tüm bunlara ek olarak tedarik üslerimiz en karanlık gecelerde dahi gündüz koşullarının korunması amacıyla iyi şekilde ışıklandırılmıştır.

Ancak iş bunlarla da bitmiyor. Güvenlik söz konusu olduğunda donanım da büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle kendi ekipmanlarımızı yönetip kontrol etme yönünde sıkı bir politika geliştirdik. Günlük ve uzun vadeli bakımın önemini farkında olduğumuzdan ekipmanları düzenli olarak ve zamanında yenileriyle değiştiriyoruz. Dolayısıyla da kamyonlarımız, forkliftlerimiz ve vinçlerimiz her zaman mükemmel şekilde çalışır bir halde oluyor.

Enerji lojistiği alanında küresel bir lider olan Peterson, her daim rakiplerinden daha iyi olmak için çalışır. Bu amaç doğrultusundaki çabalarımız sonucunda ortaya çıkan ve aşağıda da belirtilen ekstra faydalar müşterilerimiz tarafından takdirle karşılanmaktadır:

  • Kendi depolama tesislerimizden veya üçüncü taraf tedarikçilerden tedarik edilen ve sonrasında mavnayla tüm iskelelerimize getirilen rekabetçi bir fiyata sahip deniz gazı
  • Tüm rıhtımlarda yüksek hacimli su tedariki
  • Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda veya sizin seçtiğiniz çamur tedarikçisi tesislerinde kuru ve ıslak toplu malzemeler
  • En azından yerel mevzuata uygun olarak yapılan kontrollü bir atık bertarafı eşliğinde tüm iskelelerde sunulan tank temizlik hizmetleri
  • Sadece elindeki işi hızlı ve ekonomik bir şekilde yapmasına yardımcı olacak bilgi ve uzmanlığa sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda kapsamlı bir çevre koruması sağlamak için mevcut prosedürlere ve emniyet tedbirlerine de uygun hareket eden bir tedarik üssü operatörüyle ortaklık

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy