Một mô hình mới về Hậu cần Năng lượng

Real time visibility across your logistics supply chain
Xem phim

Một mô hình mới về Hậu cần Năng lượng

Real time visibility across your logistics supply chain
Xem phim

Hậu cần Năng lượng

Chúng tôi cung cấp các giải pháp hậu cần quan trọng để thiết lập những tiêu chuẩn hàng đầu trong ngành về an toàn, kiểm soát chất lượng, hỗ trợ hậu cần và các hoạt động liên quan.
Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Điểm tạo sự khác biệt

Kiến trúc sư chuỗi cung ứng

Cho dù là kiến trúc sư hay nhân viên kiểm soát không lưu, bằng cách hoạt động như một bên trung lập, minh bạch và độc lập...

Tìm hiểu thêm

Hợp tác & tối ưu hóa

Chuyên môn của Peterson trong việc đưa các bên lại gần nhau vì lợi ích chung đã được chứng minh rõ ràng. Chia sẻ tàu bè là một trong những thành công rõ ràng của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Chia sẻ giải pháp

Thành công kinh doanh thực tế xuất phát từ việc biết cạnh tranh ở đâu và hợp tác ở đâu.

Tìm hiểu thêm

Giải pháp theo định hướng dữ liệu

Các giải pháp cải tiến mà ngành năng lượng triển khai để đảm bảo việc khai thác và sản xuất an toàn và thành công giờ đây đã sẵn sàng ở khâu hậu cần.

Tìm hiểu thêm

Tháo dỡ

Việc tháo dỡ các tài sản dầu và khí đưa tới mức độ cao về cơ hội thương mại cũng như về rủi ro kỹ thuật.

Tìm hiểu thêm

Giải pháp tìm nguồn cung ứng phù hợp

Peterson đủ linh hoạt trong cách tiếp cận, cả về chiều rộng và chiều sâu để hỗ trợ khách hàng theo những yêu cầu cụ thể của họ.

Tìm hiểu thêm

Giải pháp liên ngành

Từ việc chú trọng vào lĩnh vực dầu khí, giờ đây Peterson đã đưa chuyên môn trong ngành hậu cần toàn cầu của mình vào các ngành khác như phát điện và năng lượng tái tạo, cụ thể là năng lượng gió xa bờ.

Tìm hiểu thêm

Chúng tôi nhắm đến sự xuất sắc về vận hành cũng như việc cung cấp dịch vụ nhất quán theo hướng tập trung vào sự cam kết và phản ứng nhanh

Dịch vụ

Hãy tin tưởng Peterson trong việc cung cấp dịch vụ từ thăm dò đến sản xuất đến tháo dỡ. Các dịch vụ của chúng tôi trải dài suốt vòng đời năng lượng, mang đến những lợi ích cho các khách hàng đối tác ở mọi giai đoạn vận hành.

Group Companies

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy