Giá trị của chúng tôi

Sáu giá trị của chúng tôi được củng cố thông qua tập hợp các hành vi ứng xử quan trọng hình thành nên đặc điểm của công ty chúng tôi. Giá trị của chúng tôi kết nối tất cả và mỗi người chúng tôi đều có trách nhiệm đảm bảo tất cả mọi người sống theo giá trị và thái độ liên kết của chúng tôi.

Trách nhiệm cá nhân

Có trách nhiệm về hành động của mình là trọng tâm cho tất cả những điều chúng tôi thực hiện, dù là tôn trọng lời hứa hay đảm bảo tính an toàn.

Quan hệ đối tác thắng lợi

Chúng tôi đánh giá cao lòng trung thành, sự lắng nghe khách hàng, nhà cung cấp và đồng nghiệp, đối xử với họ với sự tôn trọng lẫn nhau, xây dựng sự đồng thuận để cùng nhau thành công.

Phát triển con người

Truyền thống của chúng tôi là hỗ trợ những người có tham vọng và định hướng những người tìm kiếm các cơ hội mới trong tổ chức của chúng tôi.

Cung cấp tập trung

Chúng tôi nhắm đến cung cấp sự xuất sắc về vận hành cũng như dịch vụ nhất quán theo hướng tập trung vào sự cam kết và đáp ứng nhiệt tình.

Tư duy sáng tạo

Chúng tôi không ngừng tìm kiếm những cách mới để hỗ trợ khách hàng của mình trong thị trường đang đòi hỏi công nghệ, tính linh động nhiều hơn và các giải pháp phù hợp hơn.

Tầm nhìn xa

Chúng tôi suy nghĩ giống như một gia đình trong nhiều thế hệ, không phải chỉ là trong vòng một vài quý của năm, cũng như nhận thức đầy đủ vai trò của mình trong việc tăng thêm danh tiếng của Peterson theo thời gian.

Niềm tin đặt đúng chỗ

Ở Peterson chúng tôi gọi điều này là TIN CẬY. TIN CẬY vạch ra các giá trị và thái độ cũng như hình thành cơ sở cho tất cả khía cạnh của các mối quan hệ làm việc của chúng tôi, đối với nhân viên, cổ đông, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, đối thủ khác của Peterson và cộng đồng rộng khắp.

"TIN CẬY áp dụng cho mọi nhân viên của Peterson, TIN CẬY xác định cách nghĩ, làm việc và hoạt động của chúng tôi nhằm đảm bảo chúng tôi cung cấp một cách nhất quán. Toàn bộ nhân viên của chúng tôi được tuyển dụng, đánh giá và được yêu cầu đánh giá nhu cầu đào tạo của họ dựa vào ứng xử của chúng tôi."

Ông Murdo MacIver, Hội đồng quản trị - Offshore Group

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy