Giải pháp liên ngành

Thành công của chúng tôi là xuất phát từ tinh thần sẵn sàng thích ứng và đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng. Từ trọng tâm trong lĩnh vực dầu khí, Peterson hiện đã áp dụng kiến thức chuyên môn hậu cần toàn cầu của mình vào ngành năng lượng rộng lớn hơn từ thị trường năng lượng tái tạo, đặc biệt là gió thổi ra biển để tạo năng lượng điện. Thông qua mạng lưới rộng khắp của mình, chúng tôi cung cấp hỗ trợ bảo trì và hậu cần tích hợp tại một số vị trí chiến lược.

 

 

Chúng tôi biết rằng các tổ chức trong lĩnh vực năng lượng tái tạo bị thách thức bởi những khó khăn vốn có khi dự đoán các chi phí hoạt động và bảo dưỡng, cùng với nhu cầu kiểm soát lớn hơn tăng cao. Bằng hệ thống kiểm soát quản lý tài sản Liên kết năng lượng gió của mình, mô hình tích hợp của chúng tôi cung cấp thông tin cần thiết để quản lý và kiểm soát các hoạt động và hỗ trợ bảo trì hiệu quả.

Đối với các tổ chức vận hành nhà máy điện, dịch vụ của chúng tôi bao gồm hậu cần, quản lý trung tâm an ninh và điều phối, cũng như cung cấp phần mềm hệ thống quản lý giao nhận giúp giảm thiểu dòng lưu thông tại chỗ và cuối cùng giúp cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng tổng thể.

Kết hợp với doanh nghiệp Dịch vụ thu mua 80:20 và đại lý tuyển dụng nhân sự của riêng chúng tôi, Peterson đã mở rộng quy mô cung cấp của mình nhằm hỗ trợ ngành năng lượng rộng lớn hơn. Đây là sự đổi mới 'được chứng minh bởi Peterson' tốt nhất của Peterson.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy