Hợp tác & tối ưu hóa

Kiến thức chuyên môn của Peterson trong việc đưa các bên sát lại gần nhau để cùng có lợi đã được rất nhiều tài liệu ghi nhận. Chia sẻ tàu biển là một trong những thành công rõ ràng của chúng tôi. Tuy nhiên, ở cấp độ chiến lược, khát vọng và quy mô của Peterson còn cho phép chúng tôi khởi đầu và đưa ra mức tối ưu hóa công nghiệp hoàn toàn mới bằng cách phát triển những khái niệm mới thông qua việc tham gia với các bên liên quan ngang hàng chẳng hạn như chủ tàu và chủ tài sản.

Cũng như hợp tác trước đây với các nhà khai thác toàn cầu, chúng tôi hiện đang hợp tác với các đối tác như Port Cameron, Louisiana. Theo thỏa thuận này, Peterson sẽ có thể lựa chọn cho thuê tối đa 1,2 triệu foot vuông tại Trung tâm Hậu cần Port Cameron và cũng sẽ đóng vai trò là nhà quản lý cảng. Trong vai trò này, Peterson sẽ cung cấp hỗ trợ vận hành và quản lý cảng, bao gồm hỗ trợ Port Cameron về công tác phát triển chiến lược.

Sự am hiểu vững chắc về các quy trình và hệ thống cần thiết để tối ưu hóa các hoạt động của cơ sở cung ứng và cảng sẽ giúp Peterson trở thành sự lựa chọn toàn cầu nổi bật là đối tác chiến lược cho các dự án lớn, đặc biệt là khi ngành công nghiệp đang trông chờ cải thiện hiệu quả và cắt giảm chi phí.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy