Giải pháp tìm nguồn cung ứng phù hợp

Peterson có đủ linh hoạt về phương pháp tiếp cận, cả ở chiều rộng cũng như chiều sâu trong quá trình cung cấp nhằm hỗ trợ khách hàng dựa trên các yêu cầu cụ thể của khách hàng. Một số khách hàng muốn và cần một nhà cung cấp dịch vụ hậu cần trên phạm vi toàn cầu hoạt động theo phương thức thuê ngoài hoàn toàn, cung cấp cả tư vấn chiến lược và giao nhận chiến thuật.

Ngoài ra là dịch vụ nội bộ đầy đủ nguồn lực, dịch vụ mua ngoài khi được yêu cầu. Tuy nhiên, bất kể thuê ngoài hay nội bộ thì với mọi khách hàng chúng tôi đều có giải pháp "tìm nguồn cung ứng thích hợp", đồng thời, quan điểm lâu bền của Peterson mang đến cho chúng tôi khả năng độc nhất là có thể đề xuất giải pháp phù hợp cho bạn.

Chúng tôi giúp khách hàng tìm thấy sự cân bằng phù hợp giữa hoạt động nội bộ và việc mua các dịch vụ bên ngoài, biết rằng sự tin tưởng được gây dựng theo thời gian sẽ mở rộng và củng cố mối quan hệ của chúng ta. Phương pháp tiếp cận cộng tác của chúng tôi cũng cho phép chúng tôi giới thiệu đối tác cho khách hàng của mình, mà đôi khi không có sự tham gia trực tiếp của Peterson.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy