Tháo dỡ

Công tác tháo dỡ tài sản dầu khí mang lại cơ hội thương mại cũng như rủi ro kỹ thuật rất cao. Việc xử lý an toàn tài sản không cần thiết yêu cầu phải có kiến thức và kiến thức chuyên môn sâu rộng nhằm giải quyết thách thức luôn xảy ra của việc không biết mình không biết điều gì.

Đây chính là thời điểm mà hợp tác với các chuyên gia đáng tin cậy của chúng tôi là rất hợp lý. Chúng tôi biết cách cung cấp các dịch vụ xử lý trên bờ hiệu quả và tiết kiệm cho cơ sở hạ tầng dầu khí ngoài khơi, thường làm việc cộng tác với đối tác chuyên gia của chúng tôi Veolia.

Veolia - Peterson
Bao gồm các tài sản tại Vương Quốc Anh và Biển Bắc Na Uy ở các cơ sở có vị trí chiến lược của chúng tôi ở Lerwick, Shetland, Lutelandet, Great Yarmouth, chúng tôi có kiến thức chuyên môn trực tiếp và phù hợp về việc lắp đặt đảo ngược, dỡ tải xà lan và bảo dưỡng thiết bị dưới biển, đồng thời chờ mở rộng thêm tại Dales Voe, các dịch vụ của chúng tôi sẽ mở rộng nhằm cho phép tiếp nhận nâng riêng lẻ. Về mặt hậu cần, kỹ thuật và địa lý, Peterson có dịch vụ tháo dỡ tại Biển Bắc, có vị trí hoàn hảo nhằm giúp khách hàng của chúng tôi quản lý rủi ro và giảm thiểu tối đa chi phí liên quan đến vận tải và xử lý cơ sở hạ tầng.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy