Dầu khí

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hậu cần chất lượng cao và các giải pháp chuỗi cung ứng cho các nhà vận hành trong ngành dầu khí.

Ưu tiên của chúng tôi là tập trung vào sự an toàn và cung cấp dịch vụ cao cấp giúp khách hàng rảnh tay để tập trung tối đa hóa năng suất, giảm thiểu chi phí và kéo dài tuổi thọ của tài sản của khách hàng. Chúng tôi có thành tích tốt ở cả hai khu vực Biển Bắc của Hà Lan và Vương Quốc Anh cũng như kinh nghiệm rộng khắp ở các khu vực năng lượng quốc tế chủ chốt.

Bạn có thể đặt niềm tin vào Peterson như là đối tác hoạt động của bạn, với sự cam đoan một lần nữa rằng tài sản hoạt động của bạn sẽ ở đúng vị trí vào đúng thời điểm và có tình trạng phù hợp. Chúng tôi liên tục tìm cách để trợ giúp khách hàng của mình. Để tìm hiểu mức độ lợi ích khi cộng tác với Peterson đối với doanh nghiệp của bạn, hãy liên lạc với chúng tôi.

Dầu khí

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy