Tái tạo

Năng lượng tái tạo rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của thế giới.

Chúng tôi đang chuyển đổi thành công kinh nghiệm hậu cần và các tiêu chuẩn an toàn của mình đã đạt được từ hoạt động trong ngành dầu khí được quy định nghiêm ngặt đến các lĩnh vực khác trong ngành năng lượng.

Thông qua mạng lưới rộng lớn của mình, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hậu cần tích hợp và hỗ trợ duy trì nguồn gió thổi ra biển từ các vị trí chiến lược. Từ quá trình lắp đặt đến giai đoạn vận hành và bảo trì tài sản nguồn gió thổi ra biển của bạn, hãy tin tưởng vào Peterson. Các dịch vụ của chúng tôi kéo dài suốt chu kỳ sử dụng năng lượng, mang lại lợi ích cho các đối tác, khách hàng và nhà đầu tư ở mọi giai đoạn.


Gió thổi ra biển

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy