Đời sống tại Peterson

Chúng tôi có tầm nhìn dài hạn và điều này mở rộng đến nhân viên của chúng tôi cũng như sự đầu tư của chúng tôi vào công tác đào tạo và phát triển của họ. Truyền thống của chúng tôi là hỗ trợ những người có tham vọng và định hướng tìm kiếm cơ hội mới trong tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi mong đợi toàn bộ nhân viên của mình sẽ tích cực tư vấn cho những người khác, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm và chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho những người đang tìm đến sự xuất sắc.

Các giá trị, hành vi và quy tắc ứng xử của chúng tôi giúp hướng dẫn chúng tôi trong công việc mà chúng tôi làm hàng ngày. Tại Peterson, chúng tôi gọi điều này là TIN CẬY. TIN CẬY vạch ra các giá trị và thái độ cũng như hình thành cơ sở cho tất cả khía cạnh của các mối quan hệ làm việc của chúng tôi, đối với nhân viên, cổ đông, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, đối thủ khác của Peterson và cộng đồng rộng khắp. TIN CẬY áp dụng cho mọi nhân viên của Peterson, TIN CẬY xác định cách nghĩ, làm việc và hành động của chúng tôi nhằm đảm bảo chúng tôi làm việc một cách nhất quán. Toàn bộ nhân viên của chúng tôi được tuyển dụng, đánh giá và được yêu cầu đánh giá nhu cầu đào tạo của họ dựa vào ứng xử của chúng tôi.

"Khi chúng tôi làm điều đúng đắn, khách hàng sẽ tin tưởng và đánh giá cao chúng tôi và tất cả chúng tôi có thể tự hào về công ty mà mình đang làm việc"

Ông Erwin A. Kooij, CEO - Offshore Group

Là một công ty gia đình, các giá trị gia đình của chúng tôi xuyên suốt công ty và chúng tôi thực hiện rất nhiều dự án về thực tập sinh và tiếp cận cộng đồng. Chúng tôi tập trung mạnh vào phát triển doanh nghiệp địa phương với lực lượng lao động địa phương dồi dào. Khi chúng tôi thâm nhập vào một vùng mới, chúng tôi sẽ thực hiện một cam kết dài hạn về đầu tư và phát triển doanh nghiệp tại vùng đó.

Là một phần của tổ chức rộng khắp toàn cầu, chúng tôi có một mạng lưới văn phòng trên toàn thế giới mà có thể mang lại cơ hội cho những người sẵn lòng di chuyển.

Học viện Peterson là một chương trình thực tập kéo dài một năm dành cho sinh viên tốt nghiệp. Chương trình thực tập này cung cấp một cái nhìn sâu sắc độc đáo về môi trường làm việc quốc tế uy tín có sự phân công thực tế phù hợp với nền tảng chuyên môn và sở thích cũng như kinh nghiệm làm việc quốc tế của thực tập sinh.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy