Đội ngũ lãnh đạo

Có trụ sở tại Vương Quốc Anh và Hà Lan nhưng với triển vọng toàn cầu, đội ngũ cao cấp của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong ngành. Cùng với các đội ngũ của mình, họ đảm bảo rằng văn hoá an toàn của chúng tôi luôn tuân thủ với tiêu chuẩn cao nhất có thể.
Peterson Energy Logistics
Peterson Energy Logistics, Management Team
Erwin Kooij
Erwin Kooij, Giám đốc Điều hành - Tập đoàn Offshore
Đọc thêm
Murdo MacIver
Murdo MacIver, Giám đốc Hội đồng quản trị - Tập đoàn Offshore Group
Đọc thêm
John Bain
John Bain, Giám đốc tài chính
Đọc thêm
Bà Sarah Forbes
Bà Sarah Forbes, Giám đốc dự án và đổi mới
Đọc thêm
Ron Winands
Ron Winands, Executive Director
Đọc thêm
Peterson Energy Logistics
Peterson Energy Logistics, Energy Leadership Team
Jason Hendry
Jason Hendry, Regional Director
Đọc thêm
Chris Coull
Chris Coull, Giám đốc khu vực
Đọc thêm
Maarten Spiljard
Maarten Spiljard, Regional Director
Đọc thêm
Keith Dawson
Keith Dawson , Người đứng đầu HSEQ
Đọc thêm
Andrew Ellis
Andrew Ellis, Commercial Director
Đọc thêm
Duncan Christie
Duncan Christie, Finance Director
Đọc thêm
Steven Burns
Steven Burns, Trưởng phòng nhân sự
Đọc thêm
Steven Smith
Steven Smith, Head of Group Communications
Đọc thêm
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy