Đội ngũ lãnh đạo

Có trụ sở tại Vương Quốc Anh và Hà Lan nhưng với triển vọng toàn cầu, đội ngũ cao cấp của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong ngành. Cùng với các đội ngũ của mình, họ đảm bảo rằng văn hoá an toàn của chúng tôi luôn tuân thủ với tiêu chuẩn cao nhất có thể.
Erwin Kooij
Erwin Kooij , Giám đốc Điều hành - Tập đoàn Offshore
Đọc thêm
Murdo MacIver
Murdo MacIver , Giám đốc Hội đồng quản trị - Tập đoàn Offshore Group
Đọc thêm
Sandy Robertson
Sandy Robertson , Giám đốc không điều hành - Offshore Group
Đọc thêm
John Bain
John Bain , Giám đốc tài chính
Đọc thêm
Bà Sarah Forbes
Bà Sarah Forbes , Giám đốc dự án và đổi mới
Đọc thêm
,
Chris Coull
Chris Coull , Giám đốc khu vực
Đọc thêm
Keith Dawson
Keith Dawson , Người đứng đầu HSEQ
Đọc thêm
Ron van der Laan
Ron van der Laan , Giám đốc khu vực
Đọc thêm
Steven Burns
Steven Burns , Trưởng phòng nhân sự
Đọc thêm