Dịch vụ hàng hải tích hợp

Peterson cung cấp một loạt các dịch vụ đảm bảo hàng hải và tàu thuyền phù hợp với các tiêu chuẩn và khuôn khổ của OCIMF (OVID), IMCA (CMID), IMO và MSF. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ đặc thù cho khách hàng, các dịch vụ đảm bảo được thiết kế cho yêu cầu công ty riêng biệt. Khách hàng của chúng tôi gồm các nhà khai thác địa bàn, chủ tàu và những người thuê tàu bên thứ ba.

Chúng tôi còn có thể thực hiện đánh giá công ty và tàu thuyền dựa vào Quy tắc ISM, ISDO 9001 và qui tắc ISPS. Các dịch vụ khác bao gồm cung cấp dịch vụ kiểm định hoạt động Quản lý Đội ngũ Buồng chỉ huy (BTMA - Bridge Team Management), Quản lý An toàn (SMAT - Safety Management) và Vệ sinh Bồn chứa (TCI - Tank Cleaning).

Peterson và các đội ngũ chuyên gia của họ có thể nâng cao đáng kể độ an toàn hàng hải thông qua giám định, kiểm định và đánh giá định kỳ tất cả các loại thiết bị cơ sở và tàu thuyền hỗ trợ ngoài khơi.

Bộ phận này cũng có thể cung cấp các dịch vụ bảo hành DP sau đây, với kinh nghiệm có thực tế trong các lĩnh vực Hàng hải, ngoài khơi và kỹ thuật bao gồm:
 • Sản xuất DP FMEA cho các tàu ‘mới xây dựng’ và được cải tạo
 • Thực hiện và báo cáo các Thử nghiệm DP hàng năm
 • Xem lại FMEA
 • Điều tra sự cố DP
Thông qua đội ngũ thủy thủ và các tư vấn viên hàng hải độc lập, chúng tôi có thể cung cấp kiến thức chuyên môn hàng hải chuyên nghiệp về các hoạt động sau:
 • Di chuyển giàn bán chìm và giàn tự nâng
 • Kéo tàu ra đại dương
 • Vận hành FPSO gồm lắp đặt và treo, ngắt kết nối và tháo bỏ khỏi vị trí và chỉ huy hoạt động kiểm soát can thiệp dưới biển, v.v.
 • Đại diện hàng hải AHTS
 • Giám sát các hoạt động thử nghiệm DP hàng năm
 • Các dự án xây dựng nâng nặng, dỡ tải và ngoài khơi
 • Điều tra tai nạn và sự cố hàng hải
 • Huấn luyện an toàn biển

Là công ty dẫn đầu ngành trong lĩnh vực chia sẻ và hợp doanh tàu thuyền, Peterson là cố vấn viên của Liên đoàn Hậu cần Hàng hải Aberdeen (AMLA - Aberdeen Marine Logistics Alliance) gồm hơn ba mươi thành viên và cho phép các thành viên này chia sẻ tàu thuyền và không gian trên tàu với nhau trên cơ sở đôi bên đều có lợi.

Với kế hoạch hạ thủy tổ tàu CNNS tại Trung và Bắc Biển Bắc trong năm 2017, Peterson sẽ quản lý công tác vận hành từ Aberdeen bao gồm bốn nhà khai thác ban đầu phục vụ cho năm cơ sở lắp đặt với một PSV lớn duy nhất.

Peterson cũng cung cấp dịch vụ Điều phối hàng hải & hậu cần 24/7 cho Shell và Taqa, đồng thời có đội ngũ chuyên gia hàng hải để cung cấp hỗ trợ riêng cho Shell UK và SNS Pool tại Den Helder.

Peterson luôn cập nhật các quy định, hướng dẫn và xu hướng ngành trong nước và quốc tế thông qua việc duy trì thư viện hàng hải bao quát và thông qua các thành viên của Hiệp hội Nhà thầu Hàng hải Quốc tế (IMCA - International Marine Contractors Association) và Diễn đàn An toàn Hàng hải (MSF - Marine Safety Forum).

Integrated Marine Services

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy