Lưu kho & Bảo quản

Là công ty dẫn đầu toàn cầu trong ngành hậu cần năng lượng, Peterson tự hào cung cấp giải pháp cho bạn về mọi thứ bạn cần. Bao gồm kho hàng tiên tiến của chúng tôi, với các gói tùy chỉnh và các điều khoản khác nhau sẵn có, cũng như tùy chọn về dịch vụ được quản lý toàn diện, bao gồm bảo hành và bảo dưỡng.
Cùng với dịch vụ nhân lực hậu cần thường trực, được hỗ trợ bởi hệ thống chuyên gia, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ đặc biệt.

Các dịch vụ này bao gồm:
 • Biên nhận – nhận và đánh giá chất lượng
 • Lưu trữ và bảo quản – quản trị về hệ thống quản lý kho hàng, giám sát, kiểm soát hàng tồn kho và duy trì trong một môi trường chất lượng tốt.
 • Chuẩn bị lô hàng
 • Gom hàng và đóng gói
 • Đóng gói lại hàng hóa thông thường cũng như các hàng hóa được phân loại (IMO, ADR, IATA)
 • Đóng thùng chứa và bơm đầy container bồn hóa chất lỏng
 • Xếp thành khối hàng hóa đã đóng gói trong túi lớn
 • Xếp hàng vào pa-lét và quấn màng co
 • Dán nhãn và trung hòa
 • Lấy mẫu và phân tích
 • Dòng sản phẩm tự do

Ngoài ra, đội ngũ chuyên môn của Peterson còn xử lý tất cả các thủ tục hải quan liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa và có thể sắp xếp lưu trữ hàng hóa trong các bồn chứa và kho lưu hải quan. Chúng tôi có thể làm đại diện tài chính cho các công ty và nhà sản xuất khác nhau ở bên ngoài Liên minh Châu Âu.

Peterson sở hữu nhiều kho ngoại quan được chứng nhận, đây là nơi chúng tôi lưu trữ hàng hóa của bạn, miễn thuế nhập khẩu và các khoản thu thuế khác, cho đến khi hàng hóa được vận chuyển đến người dùng. Ngoài những kho ngoại quan, chúng tôi còn sở hữu các phương tiện lưu trữ dạng bồn lưu hải quan để cung cấp Dầu khí Hàng hải (MGO - Marine Gas Oil) ở nhiều địa điểm khác nhau.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy