Tháo dỡ

Cùng với các đối tác chuyên biệt của mình, chúng tôi cung cấp các dịch vụ tháo dỡ toàn diện bao gồm dịch vụ khử độc, tháo rời, quản lý chất thải và môi trường cùng với các hoạt động vận hành hậu cần, hoạt động hàng hải và bến cảng có liên quan.

Peterson kết hợp chặt chẽ với chuyên gia quản lý chất thải, Veolia, điều hành tháo dỡ các cơ sở đã sẵn sàng tại Lerwick, Great Yarmouth và Teesport ở Vương Quốc Anh và Lutelandet, Na Uy.

Veolia-Peterson
Có trụ sở chính tại Greenhead Base ở Lerwick, Shetland, cơ sở này là bến cảng duy nhất tại Scotland có khả năng tiếp nhận tải trọng cơ cấu Single Life tải trọng 60te/m2 và một mặt bằng tháo dỡ được cấp phép đầy đủ với diện tích 20.000m2 có khả năng xử lý các dự án tháo dỡ lớn. Được Decom North Sea hỗ trợ đầy đủ, cơ sở này được vận hành hoàn chỉnh với các kế hoạch mở rộng sẵn sàng cho tương lai.

Cách tiếp cận hợp tác đã phục hồi được hơn 75.000 tấn nguyên liệu ngoài khơi và đạt được các đánh giá "xuất sắc' về đánh giá môi trường trong quá trình này.

Các dự án Decom bao gồm:

  • Tổng tải trọng đơn Frigg TCP2 khoảng Khung hỗ trợ mô-đun 10.000te
  • Tiếp nhận Tổng Frigg MCP-01 Piece Small, xử lý (~10.000te) và cơ sở Hậu cần dự án
  • Các công trình HESS FFFA & IVRR Dưới biển, khoảng 16.000te nguyên liệu tái sử dụng, tái chế và xử lý
  • Dự án tháo dỡ/ tái phát triển phía Tây Shetland, xử lý khoảng 12.000te công trình dưới biển, ống đứng, bỏ neo và dây xích và vận chuyển các kết cấu/nguyên liệu ngoài khơi mới để triển khai
  • Xử lý/ giải quyết An toàn CNR Murchison 4.500te dây dẫn từ nhà giàn

Decom
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy