Thủ tục hải quan

Peterson là một Doanh nghiệp Ưu tiên (AEO) tại Hà Lan từ năm 2012. Trạng thái AEO nghĩa là Peterson là một đối tác đáng tin cậy của Cơ quan Hải quan Châu Âu và vừa thu được lợi ích bao gồm kiểm định vật lý và hành chính ít hơn. Giấy chứng nhận này không chỉ đảm bảo tính tuân thủ hải quan mà còn là sự chuyển đổi liên tục các mặt hàng của bạn trên khắp các biên giới quốc tế thông qua Peterson.

Các dịch vụ hải quan khác bao gồm:

  • Nhập khẩu
  • Xuất khẩu
  • Kho ngoại quan
  • Xử lý hàng nhập và hàng xuất
  • Thông quan hàng nhập và hàng xuất cho tàu
  • Đại diện tài chính

Customs formalities
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy