Tuyển dụng

Chúng tôi rất tích cực trong các quy trình tuyển dụng và lựa chọn đối với ngành dầu khí từ năm 1992. Với các văn phòng ở Aberdeen và Den Helder, chúng tôi có thể tìm thấy những chuyên gia phù hợp cho vị trí trống của bạn, bất kể họ ở đâu trên thế giới.

Ngoài việc bổ sung các vị trí trống của khách hàng lâu dài, chúng tôi cũng đã xây dựng chuyên môn có thể áp dụng sâu rộng về dịch vụ hậu cần và các chức năng liên quan. Điều này giúp chúng tôi nhanh chóng lấp đầy các vị trí chức năng tạm thời của các khách hàng trên bờ và ngoài khơi thông qua các đợt tuyển dụng chất lượng từ mạng lưới của riêng chúng tôi vào bất cứ khi nào phát sinh nhu cầu.

Bộ phận tuyển dụng của chúng tôi tập trung ở việc cung cấp nhân viên tạm thời và lâu dài trên nhiều lĩnh vực như hậu cần, công nghiệp, hàng hải, chuỗi cung ứng, thương mại, bảo dưỡng, an toàn, kỹ thuật và công nghệ. Chúng tôi cung cấp dịch vụ 24/7 trong ngày bởi đội ngũ tuyển dụng giàu kinh nghiệm và gắn kết, đó là những người chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ này.

Các nhà tuyển dụng của chúng tôi là những tư vấn viên trình độ chuyên môn cao có kinh nghiệm phong phú trong việc cung cấp các vị trí trống lâu dài và tạm thời/hợp đồng. Đội ngũ tuyển dụng nhanh chóng đáp ứng tất cả các chiến dịch, áp dụng các chiến lược tìm nguồn cung ứng tiên tiến cho từng chiến dịch tuyển dụng.

Chiến dịch thu hút ứng viên của chúng tôi đã được phát triển qua nhiều năm và cho phép các tư vấn viên của mình thu hút các ứng viên chất lượng một cách hiệu quả và hiệu suất cho khách hàng. Chúng tôi thực hiện nhiều sáng kiến khác nhau nhằm xây dựng liên tục các nhóm ứng viên định hướng chuyên ngành, quá trình này kết hợp nhưng không giới hạn các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị kỹ thuật số, hội chợ nghề nghiệp, bảng tuyển dụng và truyền thông xã hội.

Các tư vấn viên của chúng tôi thực hiện theo phương pháp luận tìm nguồn cung ứng bao gồm rất nhiều kênh nguồn cung ứng, cung cấp liên lạc trực tiếp với các ứng viên chủ động và bị động trên nhiều thị trường tiềm năng. Các kênh tìm nguồn cung ứng của chúng tôi gồm: - các chuyên viên tuyển dụng, cơ sở dữ liệu ứng viên nội bộ, trang web, bảng tuyển dụng chuyên biệt, truyền thông xã hội, giới thiệu, các chiến dịch quảng cáo hướng đối tượng và tiếp thị kỹ thuật số cũng như tận dụng các cách tiếp cận truyền thống hơn như ấn phẩm địa phương và thương mại. Chiến dịch tìm nguồn cung ứng rộng khắp của chúng tôi cho phép chúng tôi nắm bắt được tài năng quan trọng và xây dựng những nhóm tài năng có đủ trình độ chuyên môn cho khách hàng của mình.

Năm 2016 đã giới thiệu danh sách sẵn có đặc biệt được phân phối cho các khách hàng của chúng tôi. Danh sách sẵn có đặc biệt là một bảng tính liệt kê các ứng viên định hướng chuyên ngành, đăng ký đầy đủ và có đủ trình độ chuyên môn sẵn sàng nhận việc. Điều này đã cho phép các khách hàng của chúng tôi chủ động và kịp thời thuê các chuyên gia và hoặc nhân viên điều hành có kinh nghiệm cho mọi nhu cầu tức thời/chưa có kế hoạch cũng như cho bất kỳ khoản tăng nhân sự nào đã dự kiến.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy