Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Peterson 2017 ©

Đã đăng ký bản quyền. Không được sao chép, lưu trữ bất kỳ phần nào của trang web này trong cơ sở dữ liệu trên máy vi tính hoặc công bố dưới bất kỳ hình thức nào, bằng điện tử, máy móc, bằng cách sao chụp hoặc ghi âm bằng bất cứ cách nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của nhà phát hành.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng các thông tin trên trang web là chính xác tại thời điểm công bố. Tuy nhiên, Peterson đăng ký quyền thay đổi mà không cần báo trước.

Tệp cookie
Trang web Peterson của chúng tôi sử dụng các cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt theo một trang internet trên máy tính cá nhân, máy tính bảng hoặc điện thoại di động. Chúng tôi sử dụng các cookie để cải thiện trang web của mình cũng như giám sát lưu lượng truy cập web. Bằng cách này, chúng tôi có thể xem số lượng người đã truy cập trang web của mình trong một khoảng thời gian cụ thể. Peterson chỉ sử dụng dữ liệu kết hợp không thể truy xuất được đến bất kỳ máy tính cá nhân hoặc cá nhân cụ thể nào. Dĩ nhiên, bạn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookie.

Chú ý: Nếu bạn vô hiệu hóa các cookie thông qua trình duyệt của mình, một số dịch vụ hoặc tính năng nhất định của trang web Peterson có thể không hoạt động một cách tối ưu.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy